Stichting Studio Gebroed

Om te kunnen accelereren, professionaliseren en haar ambities in de toekomst waar te kunnen maken, heeft Studio Gebroed recentelijk een aantal ervaren professionals met uiteenlopende competenties bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur van Stichting Studio Gebroed.

Het bestuur van Stichting Studio Gebroed bestaat uit:
Judith Hendrickx (politicus, fractievoorzitter van De Bossche Groenen)
Brigi Niessen (financial controller Gemeente ’s-Hertogenbosch)
Truyke van Gool (jurist)
Mascha van Till (directeur Walibi Holland)
Jur van der Lecq (Sectorleider Theater van Fontys Hogeschool voor de Kunsten)

Sinds april 2016 is Stichting Studio Gebroed een feit!